გადატანითი

გადატანითი
overført

Georgian-Norwegian dictionary. 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • მატრიცა — 1) მონაცემთა (სიმბოლოების ან ნომრების) ნებისმიერი სახის თანმიმდევრობა, ყალიბი, რომელიც მოცემულია ტაბულაში რიგებისა და სვეტების სახით. 2) ჩარჩო ან სტრუქტურა, რომელიც განაპირობებს ფორმას, მნიშვნელობას ან შინაარსს. გამოიყენება მეტაფორულადაც,… …   Georgian encyclopedia

  • ევროპარლამენტი — შეიქმნა პარიზის ხელშეკრულებასთან ერთად, თუმცა სახელი ევროპარლამენტი ეწოდა მხოლოდ 1962 წელს. 1979 წლიდან ევროპარლამენტი არის არჩევითი და მის არჩევაში მონაწილეობს ევროკავშირის ყველა მოქალაქე. არჩევნების სისტემა ყველა სახელმწიფოში განსხვავებულია,… …   Georgian encyclopedia

  • დისოცირება — ზოგადად გამოიყენება იმ პროცესის (ან მისი შედეგის) აღსანიშნავად, როდესაც აქტივობების, მოსაზრებების, ფიქრებისა ან ემოციების მთელი რიგი განცალკევდება, ჩამოშორდება პიროვნებას და პიროვნება მათგან დამოუკიდებლად იწყებს ფუნქციონირებას; გამოიყენება… …   Georgian encyclopedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”